ΥΠ.ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΠΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΩΣ 18/5/2020 ΥΑ Δ1α/ΓΠ.ΟΙΚ.27822 (ΦΕΚ 1650/Β/03.05.2020)

ΥΠ.ΑΠΟΦ.Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.27822 (ΦΕΚ 1650/Β/03.05.2020)  για παράταση της απαγόρευσης κατάπλου των ιδιωτικών πλοίων (σκαφών) αναψυχής προερχομένων από το εξωτερικό από τις 04.05.2020 έως και τις 18.05.2020.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X