ΥΠ.ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΠΛΟΥ-ΚΑΤΑΠΛΟΥ ΕΩΣ 18/5/2020 ΥΑ Δ1α/ΓΠΠ.ΟΙΚ.27823 (ΦΕΚ 1651/Β/03.05.2020)

ΥΠ.ΑΠΟΦ. Αριθμ.Δ1α/ΓΠΠ.οικ.27823 (ΦΕΚ 1651/Β/03.05.2020)  για παράταση της απαγόρευσης απόπλου και κατάπλου των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής στην ελληνική επικράτεια για το χρονικό διάστημα από τις 04.05.2020 έως και τις 18.05.2020.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X