Συνάντηση Υπουργού Ναυτιλίας – ΣΙΤΕΣΑΠ (18/8/2020)

Πρώτη συνάντηση με το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΕΥ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ – ΣΙΤΕΣΑΠ είχε την Τρίτη 18 Αυγούστου 2020, ο Υπουργός Ναυτιλίας κ. Γιάννης Πλακιωτάκης, ο οποίος υποδέχθηκε τον Πρόεδρο κ. Πάρι Λουτριώτη, τον Αντιπρόεδρο κ. Γιάννη Μακρυδάκη, την Γενική Γραμματέα Κα Φωτεινή Κιταμρτζιάν,στο γραφείο του στο Υπουργείο, όπου επίσης συμμετείχε και ο Διευθυντής του Γραφείου του Υπουργού, κ. Αντώνης Βιδάλης.

 

Ο Υπουργός κ. Πλακιωτάκης, καλωσόρισε και συνεχάρη τα μέλη του ΔΣ του ΣΙΤΕΣΑΠ, και αφού τους ευχήθηκε καλή θητεία, επιβεβαίωσετην διάθεσή του για μελέτη και προσπάθεια  επίλυσης των παρουσιαζόμενων θεμάτων του κλάδου .

Ο Πρόεδρος του ΣΙΤΕΣΑΠ, αφού ευχαρίστησε για την συνάντηση, σύστησε τα παρόντα μέλη του ΔΣ, και εξέθεσε στον Υπουργό τα κύρια θέματα που απασχολούν τον κλάδο και που έχουν μείνει σε εκκρεμότητα και από την προηγούμενη Κυβέρνηση, αλλά και επηρεάζουν σημαντικά την εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων του κλάδου, και λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.

Τέθηκαν στον Υπουργό Ναυτιλίας τα διάφορα θέματα που χρήζουν αντιμετώπιση κατά προτεραιότητα:α) το ηλεκτρονικό e-ΜΗΤΡΩΟ & e-ΝΑΥΛΟΣΥΜΦΩΝΟ, β) ο ΦΠΑ, ΤΕΠΑΗ και άλλα φορολογικά (πλόες ανοικτής θάλασσας, διαχωρισμός στα 12 μέτρα, γ)η συνολική επαναξέταση του ν. 4256/2014 και γενικού κανονισμού λιμένων, και δ)η βελτίωση των λιμενικών υποδομών και χωροθέτηση νέων εγκαταστάσεων ελλημενισμού και μαρινών.Το σύνολο των θεμάτων που συζητήθηκαν παρουσιάζονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα.

 

Ο κ. Λουτριώτης επίσης επισήμανε την σημαντικότητα της δραστηριότητας όχι μόνο ως τουριστική, αλλά και ως παραγωγική, ενώ σημείωσε την δυναμικότητα του κλάδου και τις αναπτυξιακές δυνατότητες, ακόμη και με την επαναφορά της ναυπηγο-επισκευαστικής επιχειρηματικότητας, που έχει τα τελευταία χρόνια σχεδόν μηδενιστεί και ζήτησε την υποστήριξη του Υπουργού στην επανενεργοποίησή της και στο πλαίσιο του προγραμματισμού των προτεραιοτήτων του Ταμείου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Διευθυντής του γραφείου του υπουργού, κ. Αντώνης Βιδάλης, ενημερώθηκε ατομικά για τα θέματα σταοποία ζητούν την βοήθεια και υποστήριξη του Υπουργείου, και δήλωσε ότι είναι στις προτεραιότητες του ΥπουργείουΝαυτιλίας ο κλάδοςτου γιώτινγκ και θα οργανωθεί ειδική συνάντηση για τα εκκρεμούντα θέματα.

Κατόπιν της εποικοδομητικής δίωρης συνάντησης, ο Υπουργός κ. Πλακιωτάκης,σημείωσε ότι θα μελετήσει διεξοδικά τα θέματα του κλάδου καιδεσμεύθηκε να καλέσει σε  συνάντηση  στο Υπουργείο Ναυτιλίας και  εκπροσώπους από τα άλλα συναρμόδια Υπουργεία στο πλαίσιο της προσπάθειας για  την  επίλυση των προβλημάτων του κλάδου.

Οι εκπρόσωποι του ΔΣ είχαν επίσης συνάντηση με την Προϊσταμένη του Τμήματος ΔΙΝΕΘΑΤ, την κα. Σοφία Γιαλούτση,  η οποία αντίστοιχα καλωσόρισε και συνεχάρη τα μέλη του ΔΣ, και αφού τους ευχήθηκε καλή θητεία, επιβεβαίωσεκαι εκείνη με την σειρά της, την διάθεσή της για την αντιμετώπιση των θεμάτων αρμοδιότητάς της.

ΚΥΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
ΠΟΥ ΕΘΕΣΕ ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΣΙΤΕΣΑΠ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

 1. EΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ e-ΜΗΤΡΩΟΥ&e-ΝΑΥΛΟΣΥΜΦΩΝΟΥ
 2. ΦΠΑ, ΤΕΠΑΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ (ΠΛΟΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ, ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ 12 ΜΕΤΡΑ ΚΛΠ)
 3. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 4256/2014 ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΩΝ
 4. ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ
 5. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΑΔΟΥ (ΗΜΕΡΟΠΛΟΙΑ, ΠΛΟΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΑΥΛΩΣΗΣ, ΠΩΛΗΣΗ «ΚΑΜΠΙΝΑΣ», ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΚΑΦΩΝ)
 6. ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ, ΧΕΡΣΑΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, ΚΛΠ. ΣΤΑ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑ
 7. ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΚΑΦΟΥΣ
 8. ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΩΝ
 9. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ
 10. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ (ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΑΡΙΝΩΝ)
 11. ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
 12. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΩΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΓΙΩΤΙΝΓΚ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X