ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΦΕΚ 84/Α/13.4.2020 65ο άρθρο Οφειλές από ματαιώσεις θαλάσσιου ταξιδιού

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 84/Α’/13-04-2020

«Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις».

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X