Νόμος 4676/2020 ΦΕΚ 67/Α’/ 19.03.2020 Εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου για τις θαλάσσιες ενδομεταφορές και λοιπές διατάξεις

Νόμος Υπ.Αρ. 4676/2020 (ΦΕΚ67/Α’/ 19.03.2020  Εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου για τις θαλάσσιες ενδομεταφορές και λοιπές διατάξεις.

 

«Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4256/2014 (Α’ 92) – νέα ρύθμιση για το e Μητρώο»

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X