ΝΕΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

                                                           ΝΕΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Με την έλευση του Φθινοπώρου, το ΔΣ ενεργοποιήθηκε σε συναντήσεις με τις πολιτικές ηγεσίες
των αρμόδιων υπουργείων, για τα θέματα που ήδη εκκρεμούσαν.
Σύμφωνα με την ενημέρωση που έγινε από το Δ.Σ. στα Νέα ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019, ο Υπουργός
Ναυτιλίας και Ναυτιλιακής Πολιτικής κος Πλακιωτάκης ζήτησε από το Ναυτικό Επιμελητήριο
Ελλάδος να του παρουσιάσει, αφού διαβουλευθεί με τους Φορείς του κλάδου, συγκεκριμένες
προτάσεις νομοθετικών πρωτοβουλιών για την βελτίωση του υφιστάμενου καθεστώτος. Η πρώτη
συνάντηση των φορέων στο ΝΕΕ έγινε στις 5 Σεπτεμβρίου και από πλευράς του Δ.Σ. παρέστησαν
η Πρόεδρος κα Βρυώνη, ο Γεν. Γραμματέας κος Μπιμπής και το Μέλος του Δ.Σ. κος Λουτριώτης.
Ήταν η πρώτη συνάντηση γνωριμίας. Ο κος Πατέρας, Πρόεδρος του Ν.Ε.Ε. έθεσε ως στόχο την
ολοκλήρωση των ενεργειών της επιτροπής το τέλος του χρόνου και ζήτησε από τις ενώσεις να
καταθέσουν συγκεκριμένες προτάσεις.
Το Δ.Σ. στην συνάντηση κατέθεσε κατάσταση θεμάτων που απασχολούν τον κλάδο και χρήζουν
επίλυσης. Τα θέματα αυτά είναι:
1. Φ.Π.Α. στην αγορά των σκαφών.
a. Παράταση στον χρόνο έναρξης της εφαρμογής της απόδειξης πλόων στην
ανοικτή θάλασσα και εύρεση άλλου συστήματος ή κατάργηση της
διαδικασίας.
b. Τερματισμός του διαχωρισμού των σκαφών σε άνω και κάτω των 12 μέτρων.
2. E – ναυλοσύμφωνο.
a. Επιτάχυνση ολοκλήρωσης του ( ο ΣΙΤΕΣΑΠ έχει καταθέσει σχετικό υπόμνημα)
b. Απαραίτητη συνθήκη ο συνδυασμός του με την κατάργηση του απόπλου.
3. Επανεξέταση των άρθρων του Ν. 4256/14
4. Νομικό και ασφαλιστικό καθεστώς Κυβερνητών
5. Μείωση Γραφειοκρατίας σε διάφορους τομείς, από την Νηολόγηση έως τις άδειες
ασυρμάτου.
6. ΤΕΠΑΗ – Να ληφθεί υπ’ όψη η παλαιότητα των σκαφών και να διευκρινισθεί τι ισχύει
στις μεταφορές των σκαφών και στην ιδιοχρησιμοποίηση τους.
7. Νομικό πλαίσιο λιμένων. Επανεξέταση του.
8. Χωροθέτηση νέων μαρινών και εξασφάλιση χερσαίων χώρων συντήρησης.
9. Ιστιοπλοϊκά Διπλώματα. Δημιουργία κατάστασης αποδεκτών διπλωμάτων.
Μετά την συνάντηση στο ΝΕΕ το ΔΣ αποφάσισε την δημιουργία Εσωτερικής στον ΣΙΤΕΣΑΠ
Επιτροπής για την υποβολή αναλυτικών προτάσεων στο ΝΕΕ, καθώς επίσης ζητήθηκε από τα μέλη
να αποστείλουν τις σκέψεις – προτάσεις τους. Η Επιτροπή αυτή σχηματίστηκε και συνεδρίασε δύο
φορές.Στις συνεδριάσεις της επιτροπής πλέον του ΔΣ παραβρέθηκαν τα μέλη: Βασταρδής Αγαπητός,
Γκιόκας Κωνσταντίνος, Μάγγος Αντώνης, Σαρλάς Σταύρος, Σμυρνιός Φραγκίσκος, Σφαέλλος
Άγγελος, Χατζηβέρογλου Χάρης, καθώς και ο νομικός σύμβουλος του ΣΙΤΕΣΑΠ
Από πλευράς μελών δυστυχώς ελάχιστη ήταν η ανταπόκριση.
Τον ΣΙΤΕΣΑΠ απασχολεί ιδιαίτερα και το θέμα των διαφορετικών χρεώσεων για τις διάφορες
υπηρεσίες στα κατά περιοχή λιμενικά ταμεία, και παρακολουθούμε τις ανακοινώσεις της
Δημόσιας Αρχής Λιμένων, για να παρέμβουμε μόλις δοθεί ο κατάλληλος χρόνος.
Σημαντικό θέμα και πρόβλημα είναι η συνεχιζόμενη εκκρεμότητα ενημέρωσής μας ως προς τις
εξελίξεις στην Μαρίνα Αλίμου, όπου ο νέος παραχωρησιούχος, ενώ στελέχη του βρίσκονται συχνά
στην Μαρίνα, δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση επί των προγραμματιζόμενων έργων και άλλων
ενεργειών. Ιδιαίτερα μας απασχολεί το θέμα της διαθεσιμότητας ή μη του χερσαίου χώρου, όπου
οι συνάδελφοι συνήθως προγραμματίζουν την χειμερινή συντήρηση. Δυστυχώς, παρά τις
επικοινωνίες μας με το ΤΑΙΠΕΔ και την ΕΤΑΔ, η μόνη ενημέρωση που μας δίνουν είναι «ότι
αναμένεται η υπογραφή ης σύμβασης».
Μεταξύ των άλλων θεμάτων που «κυνηγήσαμε» ήταν η σε επίπεδο επικράτειας αντιμετώπιση του
προβλήματος των «υπηρεσιών καβοδεσίας» αλλά δυστυχώς η απάντηση της Αρχής Λιμένων στο
τέλος ήταν να μεταθέσει το θέμα.
Την περίοδο αυτή είχαμε την ευκαιρία να στείλουμε παρατηρήσεις και στις διαβουλεύσεις του
προσχεδίου ΥΑ για την απαγόρευση απόπλου λόγω καιρικών συνθηκών, και της απόφασης για
ένταξη των ΝΕΠΑ στο ΓΕΜΗ, για το ηλεκτρονικό ναυλοσύμφωνο, κ.α. θέματα διακίνησης σκαφών,
διευκρινήσεις ώστε να μην μπλοκάρονται τα επαγγελματικά σκάφη από τα λιμεναρχεία, για
πληρωμή του ΤΕΠΑΗ, και άλλα θέματα.
Γενικώς για θέματα του κλάδου και ιδιαίτερα αυτά των λιμένων, είχαμε μία πρώτη συνάντηση με
τον Ναύαρχο ε.α. κ. Βασίλη Πολίτη σύμβουλο Υπουργού Τουρισμού για θέματα Λιμένων, με τον
οποίο θα ξανασυναντηθούμε για περισσότερα.
Ενημερωτικά και μόνο – γιατί εν καιρώ θα υπάρξει και επόμενη εξειδικευμένη ενημέρωση, σας
πληροφορούμε ότι η πρόθεση του ΔΣ είναι να προχωρήσει στην διοργάνωση του 3ου Φεστιβάλ
Γιώτινγκ, δεδομένου ότι θεωρούμε ότι οι προηγούμενες διοργανώσεις συνεισέφεραν στην
ανάδειξη του κλάδου.
ΤΟ ΔΣ του ΣΙΤΕΣΑΠ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X