Πώς θα γίνω μέλος;

Ο ενδιαφερόμενος για να γίνει Μέλος του Συνδέσμου, πρέπει να συμπληρώσει την Αίτηση Εγγραφής, τον Πίνακα Απογραφής Σκαφών (για κάθε σκάφος ξεχωριστά) και μπορεί να τα προσκομίσει μαζί με τα παρακάτω απαιτούμενα δικαιολογητικά στα γραφεία του Συνδέσμου ή να αποσταλούν με φαξ ή με e-mail.

Δικαιολογητικά : (απλά αντίγραφα)

  • Έγγραφο Εθνικότητας του Πλοίου
  • Άδεια Επαγγελματικού Πλοίου Αναψυχής

Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι κάτοχος περισσοτέρων σκαφών, η διαδικασία  επαναλαμβάνεται για κάθε σκάφος ξεχωριστά.

Αρχεία:

Αίτηση Εγγραφής Μέλους

Πίνακας Απογραφής Σκαφών Μέλους του ΣΙΤΕΣΑΠ

Συνδρομές Μελών

Ποσό Εγγραφής
100€/ (εφάπαξ)
Ποσό Ετήσιας Συνδρομής
150€/ year

Καταστατικό ΣΙΤΕΣΑΠ

Προβολή καταστατικού

Κάνετε την εγγραφή σας στέλνοντας μας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά με φαξ ή με e-mail.

X