Πώς θα γίνω μέλος;

Ο ενδιαφερόμενος για να γίνει Μέλος του Συνδέσμου, πρέπει να συμπληρώσει την Αίτηση Εγγραφής, τον Πίνακα Απογραφής Σκαφών (για κάθε σκάφος ξεχωριστά) και μπορεί να τα προσκομίσει μαζί με τα παρακάτω απαιτούμενα δικαιολογητικά στα γραφεία του Συνδέσμου ή να αποσταλούν με φαξ ή με e-mail.

Δικαιολογητικά : (απλά αντίγραφα)

  • Έγγραφο Εθνικότητας του Πλοίου
  • Άδεια Επαγγελματικού Πλοίου Αναψυχής

Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι κάτοχος περισσοτέρων σκαφών, η διαδικασία  επαναλαμβάνεται για κάθε σκάφος ξεχωριστά.

Αρχεία:

Ποσό Εγγραφής

100 € / ( εφάπαξ )

Ποσό Ετήσιας Συνδρομής

150 € / ( εφάπαξ )

X