Δημόσιο

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ www.goverment.gov.gr
Υπουργείο  Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής www.ynanp.gr
Υπουργείο  Τουρισμού www.mintour.gov.gr
Υπουργείο Προστασίας
του Πολίτη
www.minocp.gov.gr
Υπουργείο Οικονομικών www.minfin.gr
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ www.hellenicparliament.gr
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ www.acci.gr
Ναυτικό Επιμελητήριο www.nee.gr
Eπαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών www.eea.gr
Eπαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιώς www.eep.gov.gr
Δ.Ο.Υ. ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ Κ.Α.: 1207
Κ. Μαυρομιχάλη 3 Τ.Κ.185 45 Πειραιάς
Προϊστάμενος 210-41.25.525
Υποδιευθυντής Φορολογίας 210-41.75.569
Υποδιευθυντής Ελέγχου 210-41.36.190
‘Eλεγχος 210-41.30.937, 41.25.837, 41.75.942, 41.75.949
Εισόδημα 210-42.26.929, 41.26.533
Φ.Π.Α.,Αυτοκίνητα 210-41.74.752
Μητρώο 210-41.25.263
Eσόδων 210-41.29.788, 41.32.893
Πλοίων 210-41.76.411, 41.35.047
Δικαστικό 210-42.27.161
K.B.Σ. 210-41.70.615
Γραμματεία 210-41.76.392
X