ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ 01-04-2018 ΕΩΣ 31-12-2019 ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

Απόφαση τροποποίησης της ΠΟΛ 1177/2018 (ΦΕΚ 1119/Β/02.04.2020) «Όροι και προϋποθέσεις για τη διενέργεια δραστηριότητας των πλοίων κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα για σκοπούς χορήγησης απαλλαγών από τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας».

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X