ΝΕΑ ΜΕΛΩΝ ΜΑΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2019

                                                          ΝΕΑ ΜΕΛΩΝ ΜΑΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2019

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Η περίοδος των μηνών Μαΐου – Ιουνίου ήταν ακόμη μία περίοδος που συνεχίσαμε την έντονη
δραστηριότητα μας, όχι μόνο γιατί πέσαμε σε δύο εκλογές, αλλά κυρίως γιατί παρά την έναρξη
της τουριστικής περιόδου, τα Υπουργεία της προηγούμενης Κυβέρνησης είχαν (και ουσιαστικά
έχουν ακόμα αφήσει) εκκρεμότητες, σημαντικές για την λειτουργία του κλάδου και που παρά
τη συνεχιζόμενη πίεση που ασκούσαμε, είχαμε αργές αντιδράσεις.
Κατά την περίοδο του διμήνου που αναφερόμαστε, το ΔΣ πραγματοποίησε πολλές συναντήσεις
με την πολιτική ηγεσία (Υπουργεία Ναυτιλίας και Τουρισμού), με την ηγεσία του Λιμενικού
Σώματος, και βεβαίως συνεχίσαμε τις επαφές μας, πριν τις βουλευτικές εκλογές, σχεδόν επί
εβδομαδιαίας βάσεως με τις υπηρεσίες, για να στηρίξουμε τα αιτήματα μας και να δώσουμε,
όπου χρειαζόταν διευκρινήσεις για να επιτύχουμε την έκδοση των σχετικών υπουργικών
αποφάσεων – όχι όλων που θέλαμε.
Είχαμε το πλεονέκτημα ότι η επιτυχής διοργάνωση του 2ου Φεστιβάλ, παρά τις λίγες καιρικές
αντιξοότητες (βροχή την 2η και 3η μέρα) και ιδιαίτερα οι προβεβλημένοι ομιλητές που
συμμετείχαν στα πάνελ των Συνεδριακών Εκδηλώσεων, περιελάμβαναν και πολλούς πολιτικούς
και στελέχη των υπουργείων, με τα οποία συνεχίσαμε επαφές.
Πριν από τις εκλογές, ζητήσαμε και είχαμε συνάντηση με τον τότε νέο Υπουργό Τουρισμού κ.
Θεοχαρόπουλο, και ο σκοπός ήταν αφενός να τον ενημερώσουμε για τις εκκρεμότητες που
άφησε η προκάτοχος του, και αφετέρου ζητήσαμε άμεσα την παρέμβασή του για τον πλωτό
προβλήτα Σκιάθου. (Σας υπενθυμίζουμε ότι είχαμε από το τέλος του προηγούμενου έτους
υποβάλει λεπτομερές Υπόμνημα προς την υπουργό Κα Κουντουρά, για το οποίο είχε γίνει μία
πρώτη μεγάλης διάρκειας συνάντηση με την ίδια και συμβούλους της, αλλά δεν ολοκληρώθηκε
ποτέ).
Επί του πρώτου (των εκκρεμοτήτων και θεμάτων του Υπομνήματος), κράτησε επιφυλάξεις και
ουσιαστικά δεν είχε τον χρόνο να αντιδράσει (λόγω προκήρυξης εκλογών), αλλά επί του
δευτέρου όντως είδαμε να ανταποκρίνεται και εκδόθηκε με ημερομηνία 1.7.2019 – ΑΔΑ:
Ω0ΔΒ465ΧΘΟ-1ΨΜ Απόφαση του Υπουργού Τουρισμού (ΑΠ 12628) για προσωρινή (για φέτος)
άδεια για τον Προβλήτα Σκιάθου. Βέβαια, εκκρεμεί η οριστική λύση αυτού του προβλήματος.
Επί του θέματος της Μαρίνας Αλίμου, ο Υπουργός δήλωσε ότι αντιλαμβάνεται το πρόβλημα,
δυστυχώς επισήμανε ότι δεν είναι θέμα άμεσης αρμοδιότητάς του (η ιδιωτικοποίηση είναι θέμα
ΤΑΙΠΕΔ) και ανέφερε ότι πρέπει να αντιμετωπισθεί μετά τις εκλογές.

Στην περίοδο του διμήνου αυτού πραγματοποιήθηκε και μία καινοτομική ενέργεια του ΔΣ, που
για πρώτη φορά στην ιστορία του, αποφάσισε να υλοποιήσει και «προεκλογική εκδήλωση» την
«Ημερίδα για το Μέλλον του Θαλάσσιου Τουρισμού – Επαγγελματικό σκάφος» όπου
προσκαλέσαμε να παρευρεθούν εκπρόσωποι από τα τρία μεγάλα κόμματα, και στην οποία
προσήλθε και έκανε χαιρετισμό και ο υπουργός Τουρισμού κ. Θεοχαρόπουλος. Τα
αποτελέσματα από την Ημερίδα, περιγράφονται αναλυτικά στο συνημμένο Παράρτημα. Η
Ημερίδα σχολιάστηκε στα ΜΜΕ ενώ στην διάρκειά της είχαν την ευκαιρία να θέσουν ερωτήσεις
πολλά από τα παρευρισκόμενα μέλη.
Προς επιβεβαίωση των ενδιαφερομένων μελών επισημαίνουμε ότι έχουμε αρκετά θέματα που
ακόμη εκκρεμούν, μεταξύ των οποίων είναι ο εκσυγχρονισμός του ισχύοντος κανονισμού
επιθεωρήσεων, η διαμόρφωση νέου πλαισίου για τις άδειες ασυρμάτου, η επαναφορά του
προηγουμένου καθεστώτος για την πρόσληψη των σκίππερς είτε από τον ναυλωτή είτε τον
εκναυλωτή.
Ειδικότερα, προτάσεις για το e-ναυλοσύμφωνο υπέβαλε το ΔΣ του ΣΙΤΕΣΑΠ στο Υπουργείο
Ναυτιλίας στις 30.6.2019. Έχουμε ζητήσει έγκριση για ημερήσιους ναύλους μέχρι 24 άτομα και
επίσης σας γνωρίζουμε ότι με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου Φύλλο Αρ. 106 / 1ο Α της
27.06.2019, εγκρίθηκαν ναυλώσεις τύπου cabin charter από τα τουριστικά γραφεία.
Σημαντικό θέμα είναι η αντιμετώπιση της πολυπλοκότητας του συστήματος διαχείρισης
λιμενικών υποδομών και η σχεδόν ανεξέλεγκτη τιμολόγηση υπηρεσιών ελλιμενισμού,
καβοδεσίας, παροχών ενέργειας και ύδατος, κλπ. και ελπίζουμε ότι η νέα ηγεσία του
Υπουργείου Ναυτιλίας θα μπορέσει να διευθετήσει λειτουργικά τα θέματα αυτά.
Μέχρι και τις τελευταίες ημέρες της προηγούμενης Κυβερνήσεως, το ΔΣ με διάφορες επαφές
προσπάθησε και λήφθηκαν μερικές αποφάσεις, αλλά δεν επιτύχαμε να λύσουμε αρκετά από τα
χρονίζοντα και λειτουργικά προβλήματα, όμως ευελπιστούμε στην θετική αντιμετώπιση από την
νέα Κυβέρνηση.
Επισημαίνουμε τις κυριότερες από τις πολλές συναντήσεις και εκδηλώσεις της περιόδου αυτής.
Συνάντηση με Υπ. Ναυτιλίας κ. Φ. Κουβέλη 8 Απριλίου 2019
Συμμετοχή στην Ημερίδα Τουρισμού
ΣΥΡΙΖΑ
16 Απριλίου 2019
Ναυτικό Επιμελητήριο – Συνάντηση 18 Απριλίου 2019
Συνάντηση με Υπουργό Αναπληρωτή
Οικονομικών κ. Σ. Πιτσιόρλα
23 Απριλίου 2019
Γενικός Γραμματέας Λιμένων, Λιμενικής
Πολιτικής και Λιμενικών Επενδύσεων, κ. Χ.
Λαμπρίδης για Αίτημα για παράταση
προθεσμίας εγγραφής στο ηλεκτρονικό
μητρώο (παρατάθηκε μέχρι 3 Ιουνίου
2019)
12 Μαΐου 2019
Συνάντηση με Αρχηγό Λιμενικού Σώματος 17 Μαΐου 2019
Συνάντηση με νέο Υπουργό Τουρισμού κ.
Αθ. Θεοχαρόπουλο
21 Μαΐου 2019
Συνάντηση με ΔΙΝΕΘΑΤ για
e-ναυλοσύμφωνο
30 Μαΐου 2019
Συνάντηση με Υπ. Ναυτιλίας κ. Φ. Κουβέλη 4 Ιουνίου 2019
Συνάντηση με το ΤΑΙΠΕΔ 6 Ιουνίου 2019
Συμμετοχή στην Ανοικτή Γενική Συνέλευση
ΣΕΤΕ
6 Ιουνίου 2019
Εκδήλωση – Ημερίδα ΣΙΤΕΣΑΠ «Το Μέλλον
του Θαλάσσιου Τουρισμού» με
εκπροσώπους κομμάτων
19 Ιουνίου 2019
ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρακαλούμε τα Μέλη να μας ενημερώνουν (με επαρκή στοιχεία ή και
φωτογραφίες) για τα τυχόν προβλήματα υποδομών και ελλιμενισμού που εμφανίζονται στις
διάφορες περιοχές, ή καθυστερήσεων διαδικασιών, για να μπορούμε να κάνουμε τις σχετικές
παρεμβάσεις στα αρμόδια υπουργεία.
Ευχόμαστε σε όλους Καλό Καλοκαίρι και προσοδοφόρα τουριστική περίοδο.
ΤΟ ΔΣ του ΣΙΤΕΣΑΠ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

X