ΝΕΑ ΜΕΛΩΝ ΜΑΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2019

                                                          ΝΕΑ ΜΕΛΩΝ ΜΑΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2019

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Η περίοδος των μηνών Μαΐου – Ιουνίου ήταν ακόμη μία περίοδος που συνεχίσαμε την έντονη
δραστηριότητα μας, όχι μόνο γιατί πέσαμε σε δύο εκλογές, αλλά κυρίως γιατί παρά την έναρξη
της τουριστικής περιόδου, τα Υπουργεία της προηγούμενης Κυβέρνησης είχαν (και ουσιαστικά
έχουν ακόμα αφήσει) εκκρεμότητες, σημαντικές για την λειτουργία του κλάδου και που παρά
τη συνεχιζόμενη πίεση που ασκούσαμε, είχαμε αργές αντιδράσεις.
Κατά την περίοδο του διμήνου που αναφερόμαστε, το ΔΣ πραγματοποίησε πολλές συναντήσεις
με την πολιτική ηγεσία (Υπουργεία Ναυτιλίας και Τουρισμού), με την ηγεσία του Λιμενικού
Σώματος, και βεβαίως συνεχίσαμε τις επαφές μας, πριν τις βουλευτικές εκλογές, σχεδόν επί
εβδομαδιαίας βάσεως με τις υπηρεσίες, για να στηρίξουμε τα αιτήματα μας και να δώσουμε,
όπου χρειαζόταν διευκρινήσεις για να επιτύχουμε την έκδοση των σχετικών υπουργικών
αποφάσεων – όχι όλων που θέλαμε.
Είχαμε το πλεονέκτημα ότι η επιτυχής διοργάνωση του 2ου Φεστιβάλ, παρά τις λίγες καιρικές
αντιξοότητες (βροχή την 2η και 3η μέρα) και ιδιαίτερα οι προβεβλημένοι ομιλητές που
συμμετείχαν στα πάνελ των Συνεδριακών Εκδηλώσεων, περιελάμβαναν και πολλούς πολιτικούς
και στελέχη των υπουργείων, με τα οποία συνεχίσαμε επαφές.
Πριν από τις εκλογές, ζητήσαμε και είχαμε συνάντηση με τον τότε νέο Υπουργό Τουρισμού κ.
Θεοχαρόπουλο, και ο σκοπός ήταν αφενός να τον ενημερώσουμε για τις εκκρεμότητες που
άφησε η προκάτοχος του, και αφετέρου ζητήσαμε άμεσα την παρέμβασή του για τον πλωτό
προβλήτα Σκιάθου. (Σας υπενθυμίζουμε ότι είχαμε από το τέλος του προηγούμενου έτους
υποβάλει λεπτομερές Υπόμνημα προς την υπουργό Κα Κουντουρά, για το οποίο είχε γίνει μία
πρώτη μεγάλης διάρκειας συνάντηση με την ίδια και συμβούλους της, αλλά δεν ολοκληρώθηκε
ποτέ).
Επί του πρώτου (των εκκρεμοτήτων και θεμάτων του Υπομνήματος), κράτησε επιφυλάξεις και
ουσιαστικά δεν είχε τον χρόνο να αντιδράσει (λόγω προκήρυξης εκλογών), αλλά επί του
δευτέρου όντως είδαμε να ανταποκρίνεται και εκδόθηκε με ημερομηνία 1.7.2019 – ΑΔΑ:
Ω0ΔΒ465ΧΘΟ-1ΨΜ Απόφαση του Υπουργού Τουρισμού (ΑΠ 12628) για προσωρινή (για φέτος)
άδεια για τον Προβλήτα Σκιάθου. Βέβαια, εκκρεμεί η οριστική λύση αυτού του προβλήματος.
Επί του θέματος της Μαρίνας Αλίμου, ο Υπουργός δήλωσε ότι αντιλαμβάνεται το πρόβλημα,
δυστυχώς επισήμανε ότι δεν είναι θέμα άμεσης αρμοδιότητάς του (η ιδιωτικοποίηση είναι θέμα
ΤΑΙΠΕΔ) και ανέφερε ότι πρέπει να αντιμετωπισθεί μετά τις εκλογές.

Στην περίοδο του διμήνου αυτού πραγματοποιήθηκε και μία καινοτομική ενέργεια του ΔΣ, που
για πρώτη φορά στην ιστορία του, αποφάσισε να υλοποιήσει και «προεκλογική εκδήλωση» την
«Ημερίδα για το Μέλλον του Θαλάσσιου Τουρισμού – Επαγγελματικό σκάφος» όπου
προσκαλέσαμε να παρευρεθούν εκπρόσωποι από τα τρία μεγάλα κόμματα, και στην οποία
προσήλθε και έκανε χαιρετισμό και ο υπουργός Τουρισμού κ. Θεοχαρόπουλος. Τα
αποτελέσματα από την Ημερίδα, περιγράφονται αναλυτικά στο συνημμένο Παράρτημα. Η
Ημερίδα σχολιάστηκε στα ΜΜΕ ενώ στην διάρκειά της είχαν την ευκαιρία να θέσουν ερωτήσεις
πολλά από τα παρευρισκόμενα μέλη.
Προς επιβεβαίωση των ενδιαφερομένων μελών επισημαίνουμε ότι έχουμε αρκετά θέματα που
ακόμη εκκρεμούν, μεταξύ των οποίων είναι ο εκσυγχρονισμός του ισχύοντος κανονισμού
επιθεωρήσεων, η διαμόρφωση νέου πλαισίου για τις άδειες ασυρμάτου, η επαναφορά του
προηγουμένου καθεστώτος για την πρόσληψη των σκίππερς είτε από τον ναυλωτή είτε τον
εκναυλωτή.
Ειδικότερα, προτάσεις για το e-ναυλοσύμφωνο υπέβαλε το ΔΣ του ΣΙΤΕΣΑΠ στο Υπουργείο
Ναυτιλίας στις 30.6.2019. Έχουμε ζητήσει έγκριση για ημερήσιους ναύλους μέχρι 24 άτομα και
επίσης σας γνωρίζουμε ότι με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου Φύλλο Αρ. 106 / 1ο Α της
27.06.2019, εγκρίθηκαν ναυλώσεις τύπου cabin charter από τα τουριστικά γραφεία.
Σημαντικό θέμα είναι η αντιμετώπιση της πολυπλοκότητας του συστήματος διαχείρισης
λιμενικών υποδομών και η σχεδόν ανεξέλεγκτη τιμολόγηση υπηρεσιών ελλιμενισμού,
καβοδεσίας, παροχών ενέργειας και ύδατος, κλπ. και ελπίζουμε ότι η νέα ηγεσία του
Υπουργείου Ναυτιλίας θα μπορέσει να διευθετήσει λειτουργικά τα θέματα αυτά.
Μέχρι και τις τελευταίες ημέρες της προηγούμενης Κυβερνήσεως, το ΔΣ με διάφορες επαφές
προσπάθησε και λήφθηκαν μερικές αποφάσεις, αλλά δεν επιτύχαμε να λύσουμε αρκετά από τα
χρονίζοντα και λειτουργικά προβλήματα, όμως ευελπιστούμε στην θετική αντιμετώπιση από την
νέα Κυβέρνηση.
Επισημαίνουμε τις κυριότερες από τις πολλές συναντήσεις και εκδηλώσεις της περιόδου αυτής.
Συνάντηση με Υπ. Ναυτιλίας κ. Φ. Κουβέλη 8 Απριλίου 2019
Συμμετοχή στην Ημερίδα Τουρισμού
ΣΥΡΙΖΑ
16 Απριλίου 2019
Ναυτικό Επιμελητήριο – Συνάντηση 18 Απριλίου 2019
Συνάντηση με Υπουργό Αναπληρωτή
Οικονομικών κ. Σ. Πιτσιόρλα
23 Απριλίου 2019
Γενικός Γραμματέας Λιμένων, Λιμενικής
Πολιτικής και Λιμενικών Επενδύσεων, κ. Χ.
Λαμπρίδης για Αίτημα για παράταση
προθεσμίας εγγραφής στο ηλεκτρονικό
μητρώο (παρατάθηκε μέχρι 3 Ιουνίου
2019)
12 Μαΐου 2019
Συνάντηση με Αρχηγό Λιμενικού Σώματος 17 Μαΐου 2019
Συνάντηση με νέο Υπουργό Τουρισμού κ.
Αθ. Θεοχαρόπουλο
21 Μαΐου 2019
Συνάντηση με ΔΙΝΕΘΑΤ για
e-ναυλοσύμφωνο
30 Μαΐου 2019
Συνάντηση με Υπ. Ναυτιλίας κ. Φ. Κουβέλη 4 Ιουνίου 2019
Συνάντηση με το ΤΑΙΠΕΔ 6 Ιουνίου 2019
Συμμετοχή στην Ανοικτή Γενική Συνέλευση
ΣΕΤΕ
6 Ιουνίου 2019
Εκδήλωση – Ημερίδα ΣΙΤΕΣΑΠ «Το Μέλλον
του Θαλάσσιου Τουρισμού» με
εκπροσώπους κομμάτων
19 Ιουνίου 2019
ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρακαλούμε τα Μέλη να μας ενημερώνουν (με επαρκή στοιχεία ή και
φωτογραφίες) για τα τυχόν προβλήματα υποδομών και ελλιμενισμού που εμφανίζονται στις
διάφορες περιοχές, ή καθυστερήσεων διαδικασιών, για να μπορούμε να κάνουμε τις σχετικές
παρεμβάσεις στα αρμόδια υπουργεία.
Ευχόμαστε σε όλους Καλό Καλοκαίρι και προσοδοφόρα τουριστική περίοδο.
ΤΟ ΔΣ του ΣΙΤΕΣΑΠ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΣΙΤΕΣΑΠ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 19.6.2019,
ΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ,
Η ΗΜΕΡΙΔΑ «ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ»
Οι εκπρόσωποι των τριών πολιτικών κομμάτων (ΣΥΡΙΖΑ, ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΚΙΝΑΛ), προσκλήθηκαν στο
πλαίσιο της προεκλογικής περιόδου, από τον ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ
ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΕΥ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ – ΣΙΤΕΣΑΠ, να τοποθετηθούν επί των προβλημάτων του κλάδου του
επαγγελματικού τουριστικού σκάφους – γιώτινγκ, μία σημαντική αλλά όχι επαρκώς αντιμετωπιζόμενη
από το κράτος, τουριστική δραστηριότητα που αναδεικνύει όλη την παράκτια και νησιώτικη Ελλάδα και
προβάλει προϊόντα και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου και μοναδικής ανταγωνιστικότητας.
Ο ΣΙΤΕΣΑΠ έθεσε ως στόχο της Ημερίδας να τεθούν στα πολιτικά κόμματα οι προβληματισμοί του
κλάδου, σε τρείς κατηγορίες: (i) ΘΕΜΑΤΑ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ii) ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ και (iii) ΘΕΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ, και να ακούσουν οι επαγγελματίες
τις θέσεις και δεσμεύσεις των κομμάτων. Στην Ημερίδα, που πραγματοποιήθηκε στο Ξενοδοχείο
MARRIOTT Αθηνών, παραβρέθηκαν το Διοικητικό Συμβούλιο και Μέλη του ΣΙΤΕΣΑΠ, πολλοί
επαγγελματίες του κλάδου και εκπρόσωποι αρκετών φορέων του θαλάσσιου τουρισμού.
Την Ημερίδα άνοιξε ο κ. Υπουργός Τουρισμού, κ. Θανάσης Θεοχαρόπουλος, ο οποίος στον χαιρετισμό
του αρχικά είπε ότι «ο τομέας του θαλάσσιου και παράκτιου τουρισμού παρουσιάζει ιδιαίτερες
δυνατότητες για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης στην Ευρώπη, …. τόσο σε επίπεδο
προστιθέμενης αξίας όσο και σε επίπεδο δημιουργίας θέσεων εργασίας» Όσον αφορά στους
προβληματισμούς του κλάδου, αναφέρθηκε στην εποικοδομητική συνάντηση που είχε με το Προεδρείο
του ΣΙΤΕΣΑΠ στο Υπουργείο πριν λίγο καιρό, και επεσήμανε ότι προτεραιότητα στις ενέργειές του είναι
«η ανάπτυξη, η αναβάθμιση και επενδυτική αξιοποίηση τουριστικών λιμένων, ενώ προχωρά και μεγάλος
αριθμός εγκρίσεων για έργα σε μαρίνες και τουριστικά αγκυροβόλια». Συμπλήρωσε ότι στόχος του
αναπτυξιακού σχεδιασμού του Υπουργείου είναι η Ελλάδα να γίνει πιο ανταγωνιστική στον θαλάσσιο
τουρισμό, με σύγχρονες υποδομές.
Ο Υπουργός τόνισε ότι κατανοεί τις ανησυχίες του κλάδου, και αντιλαμβάνεται τους προβληματισμούς
που του έχει θέσει το ΔΣ του ΣΙΤΕΣΑΠ και άλλοι επαγγελματίες, δυστυχώς, για τα θέματα που
αντιμετωπίζουν τα επαγγελματικά σκάφη που ελλιμενίζονται στην Μαρίνα Αλίμου, που θα χρειαστεί
πιθανότατα να φύγουν από την συγκεκριμένη μαρίνα, αν και αναγνώρισε το πρόβλημα, δήλωσε ότι μετά
τις εκλογές πρέπει να δρομολογηθούν σχετικές μελέτες για την ανεύρεση λύσης.
Ως προς το θέμα της φορολογίας, ο Υπουργός δέχθηκε ότι πρέπει να διαμορφωθεί σύστημα ισότιμο
ανταγωνιστικά με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά όχι υποχρεωτικά και μ τις τρίτες χώρες.
Η Πρόεδρος του ΣΙΤΕΣΑΠ κα Ελένη Βρυώνη στην αντιφώνηση της και επεσήμανε ότι η δραστηριότητα
του τουριστικού επαγγελματικού σκάφους, που έχει ήδη κλείσει σχεδόν 50 χρόνια, έχει τα δικά της
μοναδικά χαρακτηριστικά, σε μία χώρα που έχει μία γεωμορφολογία που προσφέρεται ιδιαίτερα για την
ανάπτυξη αυτή. Επεσήμανε επίσης ότι είναι μία δραστηριότητα που δυστυχώς δεν αντιμετωπίζεται
επαρκώς με τις ιδιαιτερότητές της και χρειάζεται, όπως όλες οι επιχειρηματικές δράσεις, η πολιτεία να
διευκολύνει τους επαγγελματίες. Οι επαγγελματίες θέλουν απλά, αφενός να μπορούν να παρέχουν
προϊόντα και υπηρεσίες που θα αφήσουν ικανοποιημένους τους τουρίστες – ναυλωτές και επιβαίνοντες
στα σκάφη, και αφετέρου να λειτουργούν σε ένα βιώσιμο, δίκαιο, και πρακτικά εφαρμόσιμο, ρυθμιστικό
και διαδικαστικό πλαίσιο, με όρους ανταγωνιστικότητας, και αυτό ακόμη αναμένεται να ολοκληρωθεί.
Την συζήτηση με τους εκπροσώπους των τριών κομμάτων συντόνισε ο δημοσιογράφος κ. Γιώργος
Αλεξάκης, ο οποίος απηύθυνε, κατά σειράν, ερωτήσεις στις τρείς κατηγορίες των προβληματισμών. Οι
εκπρόσωποι των τριών μεγάλων κομμάτων που παραβρέθηκαν, όλοι συμφώνησαν στις ιδιαιτερότητες
του κλάδου και στην ανάγκη συγκεκριμενοποίησης της αντιμετώπισης των δυσκολιών και προβλημάτων,
ο καθένας από την πλευρά του.
Εκ μέρους του Κυβερνώντος Κόμματος – ΣΥΡΙΖΑ ο εκπρόσωπος κ. Χρήστος Λαμπρίδης, Γενικός
Γραμματέας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής & Ναυτιλιακών Επενδύσεων, του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής, ανέφερε τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στο Υπουργείο Ναυτιλίας, για να
βρεθούν ρεαλιστικές λύσεις για τα προβλήματα του κλάδου, ενώ αναγνώρισε ότι πολλές αποφάσεις ήταν
δύσκολες και αρκετές, όπως το ε-ναυλοσύμφωνο, βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη.
Επίσης συμφώνησε ότι πρέπει η Κυβέρνηση – όποια και αν είναι – να προωθήσει τις παραχωρήσεις και
προσέλκυση επενδυτών για νέες λιμενικές υποδομές. Ειδικότερα αναφέρθηκε σε ενέργειες που
υλοποιήθηκαν, μεταξύ άλλων και την πάταξη των παράνομων ναυλώσεων, την μετατροπή της
γραφειοκρατικής διαδικασίας σε ηλεκτρονική, που είναι υπό εξέλιξη, και απαντώντας σε ερώτηση που
έθεσε εκπρόσωπος φορέα, δήλωσε ότι υπάρχει Σχέδιο για την Εκπαίδευση στελεχών και πληρωμάτων,
και είναι στους προγραμματικούς στόχους του ΣΥΡΙΖΑ.
Ο κ. Λαμπρίδης έκανε και εκτενή αναφορά στα θέματα της υφιστάμενης πολύ-αρμοδιότητας στην
διαχείριση των διαφόρων λιμενικών υποδομών, είπε ότι στο Υπουργείο μελετάται και σύντομα θα
τεθούν σε διαβούλευση οι προτάσεις με τρία σενάρια αλλαγών, που έχει επεξεργαστεί ειδική επιτροπή
που συγκροτήθηκε με το Υπουργείο Εσωτερικών και θα προτείνει ένα σενάριο «περιφερειακής
διαχείρισης των λιμενικών υποδομών», στο οποίο σημασία έχει η ανάγκη σύμπραξης του δημόσιου
τομέα για να διατηρεί τον έλεγχο των τιμοκαταλόγων.
Εκ μέρους της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης – Νέας Δημοκρατίας, η εκπρόσωπος Κα Σοφία Βούλτεψη,
συμφώνησε με την σημαντικότητα της συνεισφοράς του κλάδου και τάχθηκε κατά της επιλογής της
παρούσας Κυβέρνησης που έκανε πολλές τροποποιήσεις στον ισχύοντα Νόμο 4256/2014, με
αποτέλεσμα να δημιουργηθούν γραφειοκρατικές δυσκολίες, αναστολή διαφόρων διευκολύνσεων που
είχαν θεσμοθετηθεί και ουσιαστικά επέφερε στρεβλώσεις στην λειτουργία του κλάδου. Δήλωσε ότι η ΝΔ
έχει στόχο την υποστήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας με δίκαιη φορολόγηση, αλλά και με την
άρση εμποδίων στην ομαλή επιχειρηματική δραστηριότητα και ότι θα θεσμοθετηθεί αφενός η
επαναφορά των προηγούμενων διατάξεων αλλά και η ψήφιση νέων για την διευθέτηση των
προβλημάτων για την εύρυθμη λειτουργία του κλάδου.
Στο θέμα των υποδομών, η Κα Βούλτεψη υποστήριξε ότι η ανάπτυξη της δραστηριότητας είναι
συνυφασμένη με την κατασκευή νέων υποδομών και δήλωσε ότι η Νέα Δημοκρατία θα προχωρήσει στην
δημιουργία κατάλληλου πλαισίου για αυτές, αλλά δεν τοποθετήθηκε επί του τρόπου αντιμετώπισης του
φλέγοντος θέματος των επιπτώσεων από την ιδιωτικοποίηση της Μαρίνας Αλίμου στους
ελλιμενιζόμενους επαγγελματίες. Δυστυχώς λόγω άλλων υποχρεώσεων, η Κα Βούλτεψη αποχώρησε από
την συζήτηση μετά την αρχική παρέμβασή της, και παρέμειναν οι εκπρόσωποι των άλλων δύο κομμάτων
που απήντησαν στις ερωτήσεις.
Εκ μέρους του Κινήματος Αλλαγής – ΚΙΝΑΛ εκπροσωπώντας την Πρόεδρο του Κόμματος Πρόεδρο του
ΠΑΣΟΚ & Επικεφαλής του Κινήματος Αλλαγής, κα Φώφη Γεννηματά, η Κα Έφη (Ευθυμία) Χαλάτση, Μέλος
του Εκτελεστικού Πολιτικού Συμβουλίου του Κινήματος Αλλαγής και Γραμματέας του Τομέα Ναυτιλίας
του ΠΑΣΟΚ, δήλωσε ότι το ΚΙΝΑΛ έχει 10-ετές Προγραμματικό Σχέδιο στο οποίο περιλαμβάνεται και ο
θαλάσσιος τουρισμός. Ειδικότερα όμως διαφώνησε με τις ιδιωτικοποιήσεις των τουριστικών λιμένων,
εφόσον αυτές δεν αποτελέσουν μέρος μίας ενιαίας στρατηγικής λιμένων που θεωρεί ότι ακόμη δεν
υπάρχει, εφόσον δεν εφαρμοστεί ένα σχέδιο που οι διάφοροι λιμένες (μαρίνες, αγκυροβόλια, κλπ.) θα
εντάσσονται σε συμπράξεις – clusters – μικρές ομαδοποιήσεις, που συνολικά θα εξυπηρετούν τους
ναυλωτές – τουρίστες, και τάχθηκε υπέρ της θεσμοθέτησης ενός ενιαίου Εθνικού Φορέα για τον
Θαλάσσιο Τουρισμό.
Για τις νομοθετικές ρυθμίσεις η κα Χαλάτση δήλωσε ότι στο ΚΙΝΑΛ θα δουλέψουν προς την δημιουργία
ενός νέου ολοκληρωμένου νομοθετικού πλαισίου, που θα είναι κωδικοποιημένο για να μην υπάρχουν
συνεχείς τροποποιήσεις σε πολλούς προηγούμενους νόμους.
Στην Ημερίδα προσήλθε και έκανε τοποθέτηση και ο κ. Νίκος Ξυδάκης, Βουλευτής Νότιου Τομέα και
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, που συμφώνησε ότι ο κλάδος χρειάζεται ειδική
αντιμετώπιση και στήριξη και αναφέρθηκε στις δικές του εμπειρίες για τον θαλάσσιο τουρισμό από την
θητεία του στα υπουργεία Πολιτισμού και Εξωτερικών. Επίσης παραβρέθηκε η Αντιδήμαρχος και
Πρόεδρος του Τουρισμού του Δήμου Παλαιού Φαλήρου κα Μαρία Μιχαλοπούλου.
Ερωτήσεις και παρεμβάσεις έκαναν και εκπρόσωποι των φορέων του θαλάσσιου τουρισμού, μεταξύ των
οποίων ο κ. Λύσανδρος Τσιλίδης, Πρόεδρος της FedHatta, ο κ. Αντώνης Στελλιάτος, Πρόεδρος της ΕΠΕΣΤ,
ο κ. Απόστολος Κόρακας, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Αξιωματικών – Πληρωμάτων ΠΕΑΚΠΕΙΘΣ,
ο κ. Νικόλαος Βουλούμανος, Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Τουριστικών Ημεροπλοίων Σκαφών
– ΠΕΝΕΤΗΣ, ο κ. Γιώργος Πρίντεζης, Πρόεδρος του ΠΕΣΚΙΣΑ, και επαγγελματίες που συμμετείχαν στην
Ημερίδα.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΙΤΕΣΑΠ κκ. Ευθύμης Μπιμπής, Γενικός Γραμματέας,
Αλέξανδρος Μαζαράκης, Ταμίας, Πάρις Λουτριώτης, Έφορος Δημοσίων Σχέσεων, έλαβαν τον λόγο και ο
καθένας τους επεσήμανε συγκεκριμένους προβληματισμούς και ανάγκες που έχει ο κλάδος, και αν και
αναγνώρισαν ότι η πολιτική ηγεσία και οι αρμόδιες υπηρεσίες άκουσαν με θετικότητα τα αιτήματα του
ΣΙΤΕΣΑΠ, σημείωσαν ότι στην ουσία δεν τα αντιμετώπισαν επαρκώς, με αποτέλεσμα να έχουν μείνει
πολλές σημαντικές εκκρεμότητες με τις οποίες πρέπει άμεσα να ασχοληθεί η επόμενη κυβέρνηση.
Κλείνοντας την Ημερίδα η Πρόεδρος του ΣΙΤΕΣΑΠ κα Βρυώνη, κατ΄ αρχήν ευχαρίστησε τους
εκπροσώπους των κομμάτων, και ιδιαίτερα από αυτούς, τον Γενικό Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής
Πολιτικής και Λιμενικών Επενδύσεων κ. Χρήστο Λαμπρίδη, και την Εκπρόσωπο της Προέδρου του ΚΙΝΑΛ
και Τομεάρχη Ναυτιλίας κα. Έφη Χαλάτση, για την συμμετοχή τους επί σχεδόν δυόμιση ώρες, σε μία
συζήτηση με εμπεριστατωμένη και λεπτομερή επεξήγηση των θέσεων τους, και την, με υπομονή,
απάντηση στις πολλές ερωτήσεις που τέθηκαν από τους εκπροσώπους των φορέων και άλλους
επαγγελματίες, και δήλωσε ότι ο ΣΙΤΕΣΑΠ θεωρεί αναγκαίες και χρήσιμες τέτοιες διοργανώσεις, και
επειδή δημοσιοποιούνται τα επίκαιρα θέματα που απασχολούν τον κλάδο και συγκεντρώνονται και
ανταλλάσουν απόψεις οι επαγγελματίες με τους πολιτικούς.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X