Γίνετε Μέλος

Στην παρούσα ενότητα θα βρείτε σχετικές οδηγίες για να γίνετε Μέλος του ΣΙΤΕΣΑΠ.

Μέλη του Συνδέσμου μπορούν να γίνουν Φυσικά πρόσωπα, Εταιρίες ή Συμπλοιοκτησίες στους οποίους ανήκουν Επαγγελματικά Τουριστικά Πλοία Αναψυχής, υπαγόμενα στις διατάξεις του Ν.2743/99

Πώς θα γίνω μέλος; Τι υπηρεσίες προσφέρει ο ΣΙΤΕΣΑΠ; Ποιό είναι το κόστος συνδρομής; Προβολή καταστατικού
 

Ο ενδιαφερόμενος για να γίνει Μέλος του Συνδέσμου, πρέπει να συμπληρώσει την Αίτηση Εγγραφής, τον Πίνακα Απογραφής Σκαφών (για κάθε σκάφος ξεχωριστά) και μπορεί να τα προσκομίσει μαζί με τα παρακάτω απαιτούμενα δικαιολογητικά στα γραφεία του Συνδέσμου ή να αποσταλούν με φαξ ή με e-mail.

Δικαιολογητικά : (απλά αντίγραφα)

  • Έγγραφο Εθνικότητας του Πλοίου
  • Άδεια Επαγγελματικού Πλοίου Αναψυχής

Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι κάτοχος περισσοτέρων σκαφών, η διαδικασία  επαναλαμβάνεται για κάθε σκάφος ξεχωριστά.

Αρχεία:
Αίτηση Εγγραφής Μέλους
docΠίνακας Απογραφής Σκαφών Μέλους του ΣΙΤΕΣΑΠ


Συνδρομές  Μελών

  • Ποσό Εγγραφής                     100,00 ευρώ (εφάπαξ)
  • Ποσό Ετήσιας Συνδρομής      150,00 ευρώ

Το κόστος συνδρομής  ισχύει ανεξάρτητα από τον αριθμό σκαφών του κατόχου.

Η πληρωμή της εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής πραγματοποιείται μετά από έγγραφη ειδοποίηση της γραμματείας αφού έχει εγκριθεί από το Δ.Σ.