Γίνετε Μέλος

Στην παρούσα ενότητα θα βρείτε σχετικές οδηγίες για να γίνετε Μέλος του ΣΙΤΕΣΑΠ.

Μέλη του Συνδέσμου μπορούν να γίνουν Φυσικά πρόσωπα, Εταιρίες ή Συμπλοιοκτησίες στους οποίους ανήκουν Επαγγελματικά Τουριστικά Πλοία Αναψυχής, υπαγόμενα στις διατάξεις του Ν.2743/99

Πώς θα γίνω μέλος; Τι υπηρεσίες προσφέρει ο ΣΙΤΕΣΑΠ; Ποιό είναι το κόστος συνδρομής; Προβολή καταστατικού